dissabte, 28 de juny de 2014

Molses (vegeu la pàgina «Macro»)

Molsa (el Montseny).

Molsa amb esporòfits (el Montseny).

Molsa amb esporòfits (el Montseny).