dilluns, 23 de juny de 2014

Minerals (vegeu la pàgina del mateix nom)

Quars ametista sobre calcita. SiO2. Bombori, Potosí (Bolívia). 15x23 mm.

Augelita. Al2PO4(OH)3. Colavi, Potosí (Bolívia). 11x17 mm.