Atrapats en ambre (32)

L’ambre és una resina fòssil procedent de diverses coníferes (Pinus succinifera, Agathis australis, etc.) de l’eocè i l’oligocè, fa uns 25-40 milions d’anys. Pot contenir fòssils en inclusió, especialment petits insectes, aràcnids i vegetals.
Els exemplars fotografiats, cedits per Enric Kucera, procedeixen de Yantarny, Kaliningrad (Rússia) i de la República Dominicana. El camp abraçat oscil·la entre 2 i 16 mm.

Insecte atrapat en ambre. Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 5,3x8 mm.

Insecte atrapat en ambre. Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 2x3 mm.

Insecte atrapat en ambre. Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 3,3x5 mm.

Insecte atrapat en ambre. Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 4,7x7 mm.

Insecte atrapat en ambre. Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 7x11 mm.

Insectes atrapats en ambre. Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 11x16 mm.

Insecte atrapat en ambre. Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 3,3x5 mm.

Insecte atrapat en ambre. Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 3,3x5 mm.

Insecte atrapat en ambre. Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 3,3x5 mm.

Insecte atrapat en ambre. Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 2,7x4 mm.

Insecte atrapat en ambre. Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 3x4,5 mm.

Insecte atrapat en ambre. Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 4,7x7 mm.

Insecte atrapat en ambre. Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 3x4,5 mm.

Insecte atrapat en ambre. Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 4,3x6,5 mm.

Insecte atrapat en ambre. Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 4x6 mm.

Insecte atrapat en ambre. Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 5,3x8 mm.

Insecte atrapat en ambre. Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 5,3x8 mm.

Insecte atrapat en ambre. Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 7x11 mm.

Insecte atrapat en ambre. Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 3,7x5,5 mm.

Insecte atrapat en ambre. Yantarny, Kaliningrad (Rússia). 6x9 mm.

Corc atrapat en ambre. República Dominicana. 2x3 mm.

Aràcnid atrapat en ambre. República Dominicana. 5x7,5 mm.

Aràcnid atrapat en ambre (revers de l’exemplar anterior). República Dominicana. 5x7,5 mm.

Insecte atrapat en ambre. República Dominicana. 5,3x8 mm.

Insecte atrapat en ambre. República Dominicana. 4,7x7 mm.

Insecte atrapat en ambre. República Dominicana. 3x4,5 mm.

Insectes atrapats en ambre. República Dominicana. 7x11 mm.

Insecte atrapat en ambre. República Dominicana. 10x15 mm.

Insecte atrapat en ambre. República Dominicana. 4x6 mm.

Insecte atrapat en ambre. República Dominicana. 9x13 mm.

Insecte atrapat en ambre. República Dominicana. 2x3 mm.

Àcars atrapats en ambre. República Dominicana. 2,3x3,5 mm.