Ocells (94)

Fumarells carablancs. Chlidonias hybridus (Sternidae). Delta de l’Ebre.

Fumarell carablanc tornant de cacera. Chlidonias hybridus (Sternidae). Delta de l’Ebre.

Fumarell carablanc transportant material per al niu. Chlidonias hybridus (Sternidae). Delta de l’Ebre.

Fumarell carablanc transportant material per al niu. Chlidonias hybridus (Sternidae). Delta de l’Ebre.

Fumarell carablanc. Chlidonias hybridus (Sternidae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

L’àpat és servit. Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Mirall. Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Xatrac mirant-se al mirall. Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Xatrac comú alimentant els pollets. Sterna hirundo (Sternidae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Xatracs comuns. Sterna hirundo (Sternidae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Xatracs comuns. Sterna hirundo (Sternidae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Xatracs comuns. Sterna hirundo (Sternidae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Xatracs comuns. Sterna hirundo (Sternidae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Xatrac comú. Sterna hirundo (Sternidae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Xatrac comú. Sterna hirundo (Sternidae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Xatracs comuns escridassant-se. Sterna hirundo (Sternidae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Gavina vulgar. Chroicocephalus ridibundus (Laridae). Delta de l’Ebre.

Gavina. Delta de l’Ebre.

Blauet. Alcedo atthis (Alcedinidae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Blauet. Alcedo atthis (Alcedinidae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Blauet. Alcedo atthis (Alcedinidae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Balquer. Acrocephalus arundinaceus (Sylviidae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Boscarla de canyar. Acrocephalus scirpaceus (Sylviidae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Oreneta comuna. Hirundo rustica (Hirundinidae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Oreneta comuna reclamant l’àpat. Hirundo rustica (Hirundinidae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Orenetes comunes. Hirundo rustica (Hirundinidae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Orenetes comunes. Hirundo rustica (Hirundinidae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Orenetes comunes. Hirundo rustica (Hirundinidae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Orenetes comunes. Hirundo rustica (Hirundinidae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Niu d’orenetes a l’observatori Swarovski de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Niu d’orenetes a l’observatori Swarovski de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Niu d’orenetes a l’observatori Swarovski de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Niu d’orenetes a l’observatori Swarovski de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Niu d’orenetes a l’observatori Swarovski de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Pardals, Passer domesticus, ocupant un niu d’orenetes. Sant Jaume d’Enveja (Montsià).

Pardals, Passer domesticus, ocupant un niu d’orenetes. Sant Jaume d’Enveja (Montsià).

Pardals, Passer domesticus, ocupant un niu d’orenetes. Sant Jaume d’Enveja (Montsià).

Estornell vulgar. Sturnus vulgaris (Sturnidae). Delta de l’Ebre.

De matinada enmig de la boira. Delta de l’Ebre.

De matinada enmig de la boira. Delta de l’Ebre.

Cigonyes de pas per Sant Jaume d’Enveja (Montsià).

Bernat pescaire. Ardea cinerea (Ardeidae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Bernat pescaire. Ardea cinerea (Ardeidae). Delta de l’Ebre.

Agró roig aixecant el vol. Ardea purpurea (Ardeidae). Delta de l’Ebre.

Agró roig. Ardea purpurea (Ardeidae). Delta de l’Ebre.

Agró roig. Ardea purpurea (Ardeidae). Pont de Través (delta de l’Ebre).

Agró roig. Ardea purpurea (Ardeidae). Pont de Través (delta de l’Ebre).

Martinet de nit. Nycticorax nycticorax (Ardeidae). Delta de l’Ebre.

Martinet de nit. Nycticorax nycticorax (Ardeidae). Delta de l’Ebre.

Martinet de nit. Nycticorax nycticorax (Ardeidae). Delta de l’Ebre.

Martinet de nit. Nycticorax nycticorax (Ardeidae). el Clot (delta de l’Ebre).

Martinet blanc. Egretta garzetta (Ardeidae). Delta de l’Ebre.

Martinet blanc. Egretta garzetta (Ardeidae). Delta de l’Ebre.

Martinet blanc. Egretta garzetta (Ardeidae). Delta de l’Ebre.

Martinet menut. Ixobrychus minutus (Ardeidae). Pont de Través (delta de l’Ebre).

Martinet menut. Ixobrychus minutus (Ardeidae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Martinet menut. Ixobrychus minutus (Ardeidae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Martinet menut. Ixobrychus minutus (Ardeidae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Martinet menut. Ixobrychus minutus (Ardeidae).
Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Martinet ros. Ardeola ralloides (Ardeidae). Delta de l’Ebre.

Martinet ros. Ardeola ralloides (Ardeidae). Delta de l’Ebre.

Martinet ros. Ardeola ralloides (Ardeidae). Delta de l’Ebre.

Martinet ros. Ardeola ralloides (Ardeidae). Delta de l’Ebre.

Martinet ros. Ardeola ralloides (Ardeidae). Delta de l’Ebre.

Martinet ros. Ardeola ralloides (Ardeidae). Delta de l’Ebre.

Corb marí gros. Phalacrocorax carbo (Phalacrocoracidae). Delta de l’Ebre.

Corb marí gros. Phalacrocorax carbo (Phalacrocoracidae). el Clot (delta de l’Ebre).

Cames llargues. Himantopus himantopus (Recurvirostridae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Cames llargues. Himantopus himantopus (Recurvirostridae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Cames llargues. Himantopus himantopus (Recurvirostridae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Cames llargues. Himantopus himantopus (Recurvirostridae). Delta de l’Ebre.

Esplugabous. Bubulcus ibis (Ardeidae). Delta de l’Ebre.

Amics. Cavall de la Camarga i esplugabous. Bubulcus ibis (Ardeidae). Delta de l’Ebre.

Capons reials. Plegadis falcinellus (Threskiornithidae). Delta de l’Ebre.

Abellerols. Merops apiaster (Meropidae). Ullals de Baltasar (delta de l’Ebre).

Flamencs. Phoenicopterus roseus (Phoenicopteridae). Delta de l’Ebre.

Flamencs sobrevolant la badia del Fangar (delta de l’Ebre).

Flamencs. Phoenicopterus roseus (Phoenicopteridae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Flamencs. Phoenicopterus roseus (Phoenicopteridae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Flamencs. Phoenicopterus roseus (Phoenicopteridae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Flamenc. Phoenicopterus roseus (Phoenicopteridae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Flamenc. Phoenicopterus roseus (Phoenicopteridae).
Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Flamenc. Phoenicopterus roseus (Phoenicopteridae).
Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Flamenc. Phoenicopterus roseus (Phoenicopteridae).
Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Fotja vulgar. Fulica atra (Rallidae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Ànec collverd femella. Anas platyrhynchos (Anatidae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Xibecs. Netta rufina (Anatidae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Cabussó emplomallat. Podiceps cristatus (Podicipedidae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Oca vulgar. Anser anser (Anatidae). Calafell (Baix Penedès).

Oques. Riu Molinell (Marina Alta).

Oca llançant-se a l’aigua. Riu Molinell (Marina Alta).

Arpella vulgar. Circus aeruginosus (Accipitridae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

De cop el cel s’omple de llum i un ocell negre surt sense venir d’enlloc (Maria del Mar Bonet).

Niu de teixidor. Remiz pendulinus (Remizidae). Bosquet de la Comandanta (delta de l’Ebre).