dilluns, 24 de setembre de 2012

Ocells (vegeu la pàgina del mateix nom)

Boscarla de canyar. Acrocephalus scirpaceus (Sylviidae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).

Martinet menut. Ixobrychus minutus (Ardeidae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).