dissabte, 5 de maig de 2012

Ocells (vegeu la pàgina del mateix nom)

Bernat pescaire. Ardea cinerea (Ardeidae). Delta de l’Ebre.

Arpella vulgar. Circus aeruginosus (Accipitridae). Bassa de Riet Vell (delta de l’Ebre).