dimecres, 16 de maig de 2012

Minerals (vegeu la pàgina del mateix nom)

Galena sobre pirrotina. PbS. Santa Eulalia, Chihuahua (Mèxic). 17x25 mm.

Aragonita. CaCO3. La Sagra (Toledo). 26x39 mm.

Piromorfita. Pb5(PO4)3Cl. Tarn (França). 3,7x5,5 mm.