dissabte, 10 de març de 2012

Aranya i llagosta (vegeu la pàgina «Macro»)

Aranya cranc. Thomisus onustus (Thomisidae). el Montseny.

Llagosta. el Montseny.