dimecres, 11 de gener de 2012

Minerals (vegeu la pàgina del mateix nom)

Cavansita sobre estilbita. Ca(V4+O)Si4O10·4H2O i (Na,Ca)3(Si,Al)18O36·12H2O. Poona (Índia). 11x17 mm.

Atzurita i malaquita. Cu3(CO3)2(OH)2 i Cu2CO3(OH)2. Taouz (Marroc). 17x25 mm.

Malaquita i atzurita. Cu2CO3(OH)2 i Cu3(CO3)2(OH)2. La Vall d'Uixó, Plana Baixa (País Valencià). 6x9 mm.