dimecres, 21 de març de 2012

Sulfurs d’arsènic (vegeu la pàgina «Minerals»)

Realgar. AsS. Getchell Mine, Humboldt County, Nevada (EUA). 7x11 mm.

Orpiment. As2S3. Huancayo (Perú). 9x13 mm.